Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

18 грудня 2017 року було прийнято Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». Порядок, встановлений цим законом, зближує українське законодавство з європейським, адже в Європі давно використовується подібна процедура. Раніше в Україні слід було робити екологічну експертизу, тепер замість неї встановлено новий дозвільний документ — висновок з оцінки впливу на довкілля.

Але, як це часто буває, є нюанси. Так, у Європі існують докладні посібники, в яких містяться офіційні роз'яснення всіх правових норм відповідних директив. Тому всім, кого це стосується, дуже добре зрозуміло, що саме вони мають робити. В Україні таких посібників немає.

Крім того, на відміну від європейських директив, український закон містить певні двозначності, недостатньо чіткі формулювання, в науковому середовищі на нього багато нарікань. Тому подекуди, оформлюючи по-новому дозвільні документи, не обійтися без допомоги тих, хто вже мав із цим справу та точно знає, як те чи інше положення розуміють відповідні органи державної влади.

Що таке вплив на довкілля та навіщо його оцінюють?

Абсолютно очевидно, що будь-яке виробництво впливає на довкілля. Навіть якщо ви тільки будуєте майбутні виробничі приміщення, вплив на навколишнє середовище вже здійснений. Однак деякі виробництва шкодять природі більше, ніж інші. Закон вимагає дотримуватись певних умов, а саме:

  • не ставити шкідливе виробництво там, де може бути завдано шкоду заповідникам, заказникам та іншим природоохоронним територіям;

  • не перевищувати допустимих меж шкідливого впливу на довкілля;

  • всіма силами намагатися зменшити шкідливий вплив, наприклад, встановлюючи очисні споруди, обираючи з-поміж технологій виробництва найбільш екологічні тощо.

До впливу на довкілля відносять не лише шкідливі викиди, які забруднюють природу. Тут оцінюються рівень шуму під час виробництва, вплив на температуру довкілля та багато інших чинників. Відповідно до закону, перш ніж розпочинати виробництво, ви повинні спочатку самостійно оцінити, яку шкоду може завдати довкіллю ваша господарська діяльність, та спланувати заходи мінімізації цієї шкоди. Після чого вже ті органи, які мають видати вам висновок про оцінку впливу на довкілля, перевірять, чи правильно ви все спланували.

Хто має отримувати висновок та хто його видає?

Чинне законодавство розглядає дві категорії підприємств, які мають обов'язково отримати висновок про те, що їх вплив на довкілля знаходитиметься в допустимих межах.

До першої категорії належать підприємства, які здійснюють значний вплив на довкілля. Закон перераховує їх, це, наприклад, нафтопереробна промисловість, металургійні заводи, компанії, що вирубують ліс. Цим підприємствам висновок видає безпосередньо Мінприроди.

До другої категорії належать ті, хто провадять діяльність, яка може мати (а може й не мати) значний вплив на довкілля. Наприклад, порівняно невеликі свиноферми та птахоферми, цементні заводи, ГЕС, деякі підприємства хімічної, легкої та харчової промисловості. Перелік дуже довгий. Вони отримують висновок з оцінки впливу на довкілля в місцевих територіальних органах.

Якщо ви не знаєте, до якої категорії належить ваше підприємство, — подивіться в ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» або запитайте нас, ми допоможемо розібратись. Головне — пам'ятати: якщо сфера дії згаданого закону поширюється на вашу компанію, ви не маєте права працювати без отримання висновку з ОВД. Більше того: його варто отримувати першим, адже його наявність може позитивно вплинути на отримання інших дозволів.

Як відбувається оцінка впливу на довкілля (ОВД) та чим вам допоможемо ми?

Процедура ОВД чітко врегульована законом. В цілому можна сказати, що оцінка відбувається в три етапи.

Спочатку ви готуєте повідомлення про те, яку саме діяльність збираєтесь провадити, як вона вплине на довкілля та як ви запобігатимете шкідливому впливу. Поки що це доволі стисле повідомлення, однак воно повинно містити основний виклад вашої стратегії. Ми можемо допомогти вам його скласти, адже в нас є неабиякий досвід, який дозволить врахувати всі можливі напрями впливу на довкілля, а також запропонувати оптимальні шляхи запобігання цьому впливу. Повідомлення ви направляєте тому органу, який повинен надати вам висновок з ОВД, і цей орган ваше повідомлення оприлюднює.

Далі ви готуєте звіт з ОВД. Це дуже важливий документ, і якщо ви складете його неправильно, отримання висновку може затягнутися, або ви взагалі отримаєте відмову. Звіт містить дуже докладну інформацію про стан довкілля там, де планується діяльність компанії, про планований вплив на нього, про стратегії зменшення негативного впливу та про те, в якій мірі вдасться його зменшити. Звіт також подається органу, який видаватиме висновок ОВД. До нього матиме доступ громадськість. На цьому етапі ми також можемо допомогти вам як у питанні ретельного обслідування стану довкілля, так і порадою, як саме можна зменшити шкідливий вплив на нього. Звіт з ОВД — це дуже докладний документ, тому допомога фахівців у його складання стане вам у нагоді.

Наступний етап — громадське обговорення вашого звіту з ОВД. Воно проводиться коштом вашої компанії, яка повинна організувати громадські слухання, і триває 25-35 робочих днів. Крім того, вам можуть подавати письмові зауваження та пропозиції, в тому числі електронною поштою, і ви зобов'язані їх зафіксувати та розглянути.

Пропозиції громадськості можна прийняти частково або повністю, а можна й відхилити, проте аргументовано. Безпідставне неврахування або неналежне врахування дасть змогу оскаржувати ваш висновок ОВД у суді. Ми можемо допомогти і тут, консультуючи вас, перевіряючи інформацію, надану громадськістю, складаючи юридично грамотні відповіді.

Після громадських слухань орган, який повинен надати вам висновок, приймає рішення про його надання або ненадання. Висновок не лише дозволяє вам провадити заплановану діяльність, але й визначає умови, на яких ви можете це робити. Він може зобов'язати вас вжити певних заходів, і важливо пам'ятати, що цей документ обов'язковий для виконання. Провадження вашої діяльності повинно відбуватись у строгій відповідності до висновку.

Чому варто скористатись нашими консалтинговими послугами?

Ми маємо великий досвід проведення аналізу стану довкілля, знаємо, як саме органи державної влади тлумачать правові норми, що регулюють процедуру отримання висновку з ОВД. Також маємо досвід розв'язання проблемних питань, допоможемо знайти компромісне рішення, запропонуємо варіант зменшення шкідливого впливу на довкілля, який ви, можливо, не розглядали. Звертайтеся просто зараз, і ми надамо вам грамотну фахову консультацію.

Зворотній зв'язок
Наш фахівець зв'яжеться з Вами